Dyr

Intro tekst om dyr på Vega

De første elgene kom svømmende til Vega i 1985, mens de første rådyrene ble satt ut samme år. Elgene som kom svømmende ble utgangspunktet for dagens elgstamme med en vinterbestand på i underkant av 40 dyr. Sannsynligvis kom dyrene på grunn av den store økningen i elgstammen på Alstenhalvøya som ga dårligere beite og arealmangel.

Nesten fra første stund var elgen på Vega gjenstand for intensiv forskning. Vega som øy i havet fremstod som et ideelt forskningslaboratorium. Her var elgen på et avgrenset område, stammen var ny og under oppbygging. Resultatet av forsøket har vært svært viktig i utvikling av storviltforvaltningen i Norge og andre land. Forsøkene på Vega er foreløpig avsluttet. 

 

De første rådyrene ble satt ut på Vega i 1985. Dyrene ble fraktet i helikopter fra Brønnøy i Nordland og Innerøya i Nord-Trøndelag. Rådyrene skulle gi Vega en jaktbar storviltart og berike øyas fauna. Per i dag finnes ingen nøyaktig oversikt over antall dyr. 

 

Les mer: Vegaøyan Verdensarv. Fakta- og kulturhistorisk reisebok av Inga E. Næss og Rita Johansen