FLORA & FAUNA

IMG_9401.jpg

Fugler

På Vega er det registrert over 230 fuglearter,  Det som har blitt kalt både rovfuglenes domene og ærfuglens rike, er et mekka for de som er fugleinteresserte. 

Flora

Vega og Vegaøyans botanikk er imponerende og ikke minst eksklusiv. Deriblant vokser det 12 ulike ville orkideer i kommunen, samt Vegamauren. En plante som kun finnes på Vega og på Island. 

DSC_0773-2.jpg

Hav

Kraftige havstrømmer fører til en stor artsrikdom i havet rundt Vega. Fisk. Tang. Tare. Lys sandbunn. Klart hav. Mer tekst om havet kommer her. 

DSC_0698.jpg

Andre dyr

Det finnes ikke store rovdyr på Vega. Elg. Rådyr. Beitedyr. Sau. Kyr. Hare. Mer tekst om dyr på Vega kommer her slik at teksten blir like lang som de andre tre.