Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde

Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.

Lånan, Flovær og Skjærvær fuglefredningsområde er tre avgrensete områder i lånan/Skjærvær naturreservat. Området har et areal på 714 dekar, hvorav 371 dekar er sjøareal. Lånan er et lavt kompleks av småøyer, holmer og skjær omgitt av valer og smale sund. Jordsmonnet er grunt. Flovær og Skjærvær er høyere øyer som i motsetning til Lånan er eksponert mot havet.

Landskapet i Lånan, Flovær og Skjærvær er kulturpåvirket. Dette sees i form av bebyggelse, men også i forhold til vegetasjonen som preges av slått. Den intakte bebyggelsen og kulturhistorien er interessant både i nasjonal og internasjonal målestokk. Dette gjelder spesielt Skjærvær hvor det også er bygget to svære moloer for å gi ei god havn. Riksantikvaren har fredet bygnings- og kulturmiljøet Skjærvær etter kulturminneloven, §§ 15 og 19. Riksantikvaren har i tillegg, i samarbeid med kystverket, fredet moloene i Skjærvær fiskerihavn.

Lånan, Flovær og Skjærvær er tre av de største dunværene i Vegaøyan verdensarvområde, som innebærer at øyene er bebodd fra 1.mai-1.juli. Lånan er et av besøkspunktene i Vega verdensarvområde

 

Turmuligheter