Snorkling

Foto: Hanne Pernille Andersen

Foto: Hanne Pernille Andersen

 
 

Livet under havoverflaten er like unikt som livet over vann.   

Vegaøyan ligger på den største sammenhengende strandflaten i Norge, som måler ca. 50 km fra fastlandet til egga. Selv om det finnes store gruntvannsområder også andre steder i Europa, skiller Vegaøyan seg tydelig fra disse. Mens store deler av området rundt Vega har hardbunn med frodig algevegetasjon og lyse, fine skjellsandområder, er andre europeiske gruntvannsområder preget av gråbrun bløtbunn, dårligere sikt og mindre frodighet.

I farvannene rundt Vega er det kraftige havstrømmer. De mest merkbare er de øst-vestgående tidevannsstrømmene. Med en tidevannsforskjell på 1,5 – 2 meter, skal store vannmengder transporteres gjennom det omfattende øyriket to ganger per døgn. Dette gir god utskifting og dermed rent og næringsrikt vann.  

Artsrikdommen blir ekstra stor fordi Vega ligger i en klimatisk sone der både nordlige og sørlige arter kan vokse. Denne artsrikdommen og det klare vannet gjør området til et eldorado for dykking og snorkling.

 

Snorkelløypa

I Levika på Eidem, sør på Vega, kan du teste ut en snorkel- og kajakkløype. Snorkelløypen består av en selvguidet natursti under vann, med 10 store bøyer over vannet. På hver bøye er det en aktivitet, for eksempel oppgaver og fun facts. Under seks  av bøyene har også gjenstander festet til seg.

I juli 2018 er det også mulig å være med på snorkelsafari hver fredag og lørdag.