Snorkling

Foto: Hanne Pernille Andersen

Foto: Hanne Pernille Andersen

 

Livet under havoverflaten er like unikt som livet over vann.   

Vegaøyan ligger på den største sammenhengende strandflaten i Norge, som måler ca. 50 km fra fastlandet til egga. Selv om det finnes store gruntvannsområder også andre steder i Europa, skiller Vegaøyan seg tydelig fra disse. Mens store deler av området rundt Vega har hardbunn med frodig algevegetasjon og lyse, fine skjellsandområder, er andre europeiske gruntvannsområder preget av gråbrun bløtbunn, dårligere sikt og mindre frodighet.

I farvannene rundt Vega er det kraftige havstrømmer. De mest merkbare er de øst-vestgående tidevannsstrømmene. Med en tidevannsforskjell på 1,5 – 2 meter, skal store vannmengder transporteres gjennom det omfattende øyriket to ganger per døgn. Dette gir god utskifting og dermed rent og næringsrikt vann.  

Artsrikdommen blir ekstra stor fordi Vega ligger i en klimatisk sone der både nordlige og sørlige arter kan vokse. Denne artsrikdommen og det klare vannet gjør området til et eldorado for dykking og snorkling.

 

Snorkelløypa

I Levika sør på Vega kan du teste ut en snorkle- og kajakkløype. Løypa består av en selvguidet natursti i sjøen, med 10 store bøyer over vannet slik at den er enkel å følge. På hver bøye er det bilder og tekst, både over og under vann. Her kan du lære om dyrene og plantene du kan finne i de grunne farvannene på Vega. På Vega Verdensarvsenter kan du leige snorkleutstyr.

Om sommeren kan du også være med på guidet snorklesafari der du får lære mer om livet i havet.