Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv

 
 
 
Logo_sh_VV_stor.jpg
 
 

Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv ble stiftet i 2005 av Vega kommune og har som formål er å bidra til at områdets verdier blir tatt vare på og har ansvar for å rapportere til Unesco om forvaltning, formidling, forskning og lokalt arbeid med å ta vare på og utvikle verdensarvområdet. 

 
 

STIFTELSENS ARBEID

I 2017 hadde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv et budsjett på ca. 6 millioner kroner der størstedelen av midlene går tll å sikre ærfugltradisjonen, til kulturlandskapstiltak, informasjon/formidling og utvikling av verdensarvsenterets virksomhet.

Tiltaksplanen for kulturlandskapet og forvaltningsplanen for Vegaøyan skal være styrende for stiftelsens prioritering av tiltak. Forvaltningsplanens mål er at den ”… skal danne grunnlaget for en positiv utvikling i verdensarvområdet som sikrer natur- og kulturlandskapsverdiene. De tradisjonelle aktivitetene skal ivaretas og videreutvikles. Grunnlaget for en positiv utvikling for lokalsamfunnet basert på bærekraftig bruk skal legges. Videre skal Vega bygges opp som et kunnskapssenter for formidling, forvaltning og bruk av natur- og kulturlandskapet langs kysten. Planen skal motivere og ansvarliggjøre de ulike partene til å yte en innsats for å oppnå dette.” 

Stiftelsen skal videre følge opp Unescos anmodninger til Norge i innskrivingsdokumentet The Vega Archipelago (2004) og hadde en koordinerende rolle når det ble rapportert til UNESCO i 2013. I 2016 har derfor Stiftelsen også tatt initiativ til å utrede gresnen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til akvakultur i verdensarvområdet. Utredningen skal være klar i august 2016.