På tur i verneområdene

I flere av verneområdene i kommunen er det fantastiske turmuligheter. I Kjellerhaugvatnet, Holandsosen og Eidemsline er det lagt opp flere stier med merking, mens det er mulig å besøke Lånan i juli for de som ønsker en tur ut i øyriket.

 
Foto: Jannike Wika

Foto: Jannike Wika

Kjellerhaugvatnet naturreservat

Kjellerhaugvatnet ligger på nordøstsiden av Vega, mellom Nes og Svea, hvor også turstien går. Området er et åpent natur- og kulturlandskap, med vann og tjern, mellom lave knauser og lyngheier. Det er satt opp en gapahuk langs stien

Foto: Jannike Wika

Foto: Jannike Wika

Holandsosen naturreservat

Holandsosen ligger på nordvestsiden av Vega, og er et variert våtmarksområde med marine gruntvannsområder. Halvparten av området består av kystlynghei. Holandsosen er også kjerneområde for den rødlistede planten vegamaure, som kun finnes i Vega kommune i Norge. Stien gjennom området går fra Holand til Viksås.

Foto: Jannike Wika

Foto: Jannike Wika

Eidemsliene naturreservat

Eidemsliene ligger på sørsiden av Vega, under Trollvasstinden og Vegtindan. Store deler av reservatet består av skogløse fjellsider og ur. I den nedre delen er det småvokst skog og strandflate. Det er satt opp gapahuk utenfor verneområdet med informasjon om området. Det finnes tre turløyper som går i reservatet.

 
Foto: Rita Johansen

Foto: Rita Johansen

Muddværet fuglefredningsområde

Området ligger sørvest i Vega kommune, og er ei tett samling øyer, holmer og skjær. Mellom øyene er det smale og grunne sund, valer og våger som blir delsvis tørrlagt ved fjære sjø. Området er viktig hekkeområde for sjøfugl. Muddvær er i dag et av de største dunværene i Vegaøyan verdensarvområde, noe som innebærer at øya er bebodd fra 1. mai - 1. juli.

Foto: Ina Andreassen

Foto: Ina Andreassen

Hysvær/Søla landskapsverneområde

Området ligger rett vest for hovedøya og omfatter et stort øyområde hvorav 86 028 dekar av 93 172 dekar er sjøareal. Området er variert, med en rekke flate, gressbevokste øyer, og Søla, med sine 432 moh. Det er mulig å få servering og overnatting i Hysvær på Gåkkå Mathus mot bestilling.

Foto: Rita Johansen

Foto: Rita Johansen

Lånan/Skjærvær naturreservat

Lånan/Skjærvær har et areal på 112,9 km2, hvorav 111,5 km2 er sjøareal. Området er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl. Lånan er det største dunvær i Vegaøyan verdensarvområde og kan besøkes i juli og august. Det går ingen planlagte turer til Skjærvær, men det er mulig å leie rorbuer på øya.

 
Foto: Cyril Ruoso.

Foto: Cyril Ruoso.

Lånan/Flovær/Skjærvær fuglefredningsområde

Lånan/Flovær/Skjærvær har et areal på 714 dekar, hvorav 371 dekar er sjøareal. Området er et viktig hekke-, myte- og overvintringsområde for sjøfugl. Lånan, Flovær og Skjærvær er alle dunvær i Vegaøyan verdensarvområde, noe som innebærer at de er bebodd fra 1. mai - 1. juli. Det går båtturer til Lånan i juli og begynnelsen av august.

Foto: Jannike Wika

Foto: Jannike Wika

Hvorfor vern, Vega verneområdestyre og verneområdeforvalter

Det er sju verneområder i Vegaøyan Verdensarvområde. Disse utgjør 22 % av verdensarvområdet. Områdene er vernet for å sikre sårbare og truede naturtyper, eller for å ta vare på landskapets egenart. I tillegg er verneområdene viktige rekreasjonsområder for mennesker.