Utværet Lånan

 

Lånan er en øygruppe i Vega kommune som ligger tre mil ut i havet, nordvest for hovedøya Vega. Det er kommunens største dunvær og det har bodd mennesker der siden 1600-tallet. 

 
 

Dunvær

Lånan utgjør kjerne i naturreservatet og fuglefredningsområdet nord i Vegaøyan, og er det største dunværet i kommunen. 

Historien til de som i dag er grunneiere på Lånan går tilbake til midten av 1800-tallet. Fra da og frem til 1950 var det stor aktivitet på Lånan. På det meste bodde det rundt 50 mennesker på denne lille øya. 

 

Lånan under krigen

Etter 2.verdenskrig forandret samfunnet seg sakte men sikkert. Myndighetene ønsket å redusere bosettingen i distriktene og oppfordret folk til å flytte til byene. Skolesystemet endret seg, og når ungene var konfirmert måtte de flytte for å ta sin utdannelse. De fleste kom aldri tilbake til Lånan igjen, bortsett fra i ferier. Fiskerinæringen ble stadig mer industrialisert, og kravene til komfort i form av materielle goder økte.

Nå er det ingen som bor hele året på Lånan, men aktiviteten og engasjementet for historien og ærfulgdriften er større en noensinne.

 

Tur til Lånan

I sommersesongen arrangerer Vega Verdensarvsenter A/S båtturer til Lånan to ganger i uken. For 2018 sesongen blir det 10 turer til Lånan,og turene går på følgende datoer:3. juli, 6.juli, 10. juli, 13. juli, 17. juli, 20. juli, 24. juli, 27.juli, 31. juli og 3. august. 

Båten til Lånan går fra Nes på Vega. Når du ankommer Lånan blir du tatt imot av fuglevokterne som tar deg med på en historievandring i ærfuglens rike. Vandringen avsluttes på Låven hvor vi serverer mat og kaffe.Dette tilbudet har vi hatt i mange år nå, og tilbakemeldingene fra gjestene har vært ekstremt gode.Turen tar ca 4 timer, og båten går fra Nes på Vega kl 1430. Turen koster kr 950,- for voksne og kr 450,- for barn.

Booking: Visit Vega, telefon 75 03 53 88 eller via Kystriksveien kan det bestilles online her.