Opplev Vega i bil

 
 
 

Bli med på oppdagelsesferd til de forskjellige grendene, til attraksjoner, kulturminner og overnattingssteder. Vegas mange grender er spennende besøksmål med historie langt tilbake i tid – og med ulike aktiviteter og kulturattraksjoner. De mange grendene er også årsak til at det finnes et omfattende veinett på øya. Avstander er i henhold til Statens Vegvesens skilting.

Rørøy

Rørøy

Rørøy – Kjul  (5 km)

Rørøyfossen og Båtneset kan være første stopp på turen til Kjul. Her er et yrende fugleliv og hyggelig å ta en rast. Ved Rørøyfossen står en gapahuk til fri benyttelse. Området kan i perioder med lite nedbør dessverre være preget av algevekst.

Rørøy- og Færsetvassdraget er fredet for fiske fra 2008, men fiske i Færset- og Floavannet er tillatt. Fiskekort selges på Sport & Fritids Stua, Gladstad. Bygda Kjul er Vegas østligste jordbruksbygd. Flere yngre familier driver moderne jordbruksdrift i bygda.

Kjul er et populært turmål og Vega Idrettslags trimgruppe har merket en løype til Kjulsveten (272 m.o.h.) fra Kjul. Vete er et annet navn for varde. Kjulsveten er et av stedene for vardebrenning, som var et varslingssystem langs leia.

Denne gamle bruken av fjellet er lett å skjønne når en står på toppen av fjellet og kan skue langs hele leia fra Svartisen i nord til Vikna i sør. Fra bygda er det også merket sti til Hestvika, en sti som ble brukt blant annet av skolebarna da det ennå var grendeskole på Kjul. Den tidligere skolen har nå navnet Karistuå og er restaurert og innredet til overnatting.

En bautastein fra jernalderen står ved inngangen til den naturskjønne bygda. Kjul har flere spor etter tidlig bosetting, og på Vega Bygdemuseum er det utstilt en kopi av en vakker skiferdolk som er funnet i grenda.

Bautasteinen på Kjul kalles Spåå, som er dialektord for bakstepinne som ble brukt ved lefse- og flatbrødste-king. Et lokalt sagn forteller at det var bakstepinnen til Lekamøya som ble til stein da hun kastet den fra seg på sin ville flukt sørover leia fra Vågakallen. Bautasteinen står på en 30 m lang gravhaug ved sjøen, muligens en båtgrav.

En annen grav som sannsynligvis stammer fra vikingtiden kalles Penghaugen. Den er tydelig i landskapet og kan ses på venstre side der veien skråner svakt opp mot Sør-Kjul. På gravområdet er det en liten lund av rognetrær. Ved fjellfoten finnes flere jettegryter. Oppe i selve Kjulsfjellet finnes grotter med spor etter bruk. Verken jettegrytene eller grottene er merket.

På veien tilbake fra Kjul er det mulig å ta en snarvei fra Nord-Kjul over til Floa, Vika og Eidem. Veien går i nærheten av Floavatnet som er Vega største ferskvann. Mye gås samles ved vannet i juli – august.

Færset, på tur til Eidem og Åsen

Færset, på tur til Eidem og Åsen

Andvågan – Floa – Vika - eidem (8 km)

Veien til Floa, Vika, Eidem og Hestvika starter i krysset ved Andvågan. I området ligger de to fiskevannene Færsetvatnet og Floavatnet og her er også gode jaktområder for rådyr, hare og gås. Rett før Færsetbrua går vei til høyre til Marken og Åsen, bygdene rett nord for fjellet. 

Turen sørover går gjennom et historisk landskap. Langs fjellfoten har både bønder og arkeologer gjort en rekke funn fra steinalderen – ildsteder, flintkniver, steinsøkker og avfallsstykker av flint og stein. Funnene tyder på at området på Ljøsåsen ble brukt som fangststed, de er sannsynligvis 4 000-5 000 år gamle. Liknende funn er gjort flere andre steder rundt Vegafjellene.

Første grend er Floa med store gårder der det i dag er melk- og kjøttproduksjon, men hvor det gjennom tidene har vært dyrket korn. Vega Camping har overnatting og flere aktivitetstilbud. Campingplassen ligger flott til i en bjørkelund ved Floavatnet og for den som liker aktive ferier, er det mulig å leie hester, sykler, båt og kanoer.

Neste grend er Vika med fine gårder og velstelt kulturlandskap. Det er gjort svært mange funn fra steinalderen langs fjellfoten og de finnes i dag i Vitenskapsmuseets arkiver. Tidligere hadde Vika butikk, og butikkeier drev også fiskekjøp både ved Vikasjøen og i Muddvær. Et av fjøsene er tatt i bruk på ny måte – som keramikkverksted (Studio Vega). Keramikken selges fra E-huset Helgeland Museum.

Fra Vika tar veien av til venstre til Åkvika (2 km) med steinalderløype og skulpturen ”Tidslinje” av Oddvar I. n. Daren. Fra Åkvika fortsetter veien til Hestvika med flott turterreng og badeplass. Veien ender sør for fjellene. Der ligger jordbruksbygda Eidem, en vakker bygd med ruvende fjell, langgrunne strender, lier med varmekjær løvskog og gammel furuskog. Tidligere hadde grenda rutebåtanløp og butikk. Grenda var bebodd av husmenn, mens hovedgården med butikken var litt lengre nord. På 1930-tallet ble det lagt ut areal til bureisningsbruk.

Eidemsliene ovenfor gårdene er fredet som naturreservat på grunn av mange varmekjære og regionalt sjeldne plantearter og tilhørende fauna. En jordbruksvei fører videre fra Eidemsgrenda til Eidem friluftsområde. Derfra går merket løype til Juvika, Ervika og videre til Vegdal og Sundsvoll. I Juvika ligger Vegas fineste sandstrand. For å komme dit må man enten gå den merkede stien eller dra med båt.

 
Vega Havhotell, Viksås

Vega Havhotell, Viksås

Grimsøybrua

Grimsøybrua

Risbakken (2,5 km) - Valla - Viksås (7 km) - Vallsjø (2,5 km fra Valla) -Gullsvåg - Brandsvika - Sundsvoll (9 km)

Avstander fra Gladstad

På nordvestsiden av Vega går seks grender under navnet Yderbøgde. Fylkesveien rett fram fra Risbakken ender på Sundsvoll etter sju

kilometer. Underveis passeres grendene Valla og Brandsvika. Ved å svinge av til høyre på Valla, kommer raskt to nye veivalg – til Viksås (1,3 km) eller Vallsjøen (2,5 km).

Et par hundre meter etter veikrysset til Viksås-Vallsjøen, kan man kjøre til venstre og følge veien till Gullsvåg og videre til Åsen over området som kalles Dovre.

Yderbøgda har store naturområder med rike fiskevann, deriblant Holmvatnet med ørret. Holandsosen naturreservat ligger i området mellom Viksås/Valla og Holand. På de kalkrike heiene finnes et mylder av planter, deriblant Vegamaure.

Området har et usedvanlig rikt og variert fugleliv gjennom hele året. I området ligger Karbuvatnet, samlingsplass for grågås, før trekk sørover i månedskiftet juli/august.

På Yderbøgde finnes også øyas vel-renommerte hotell, Vega Havhotell. Følg skilting til Viksås.

Ingers Lille Museum er absolutt verdt et besøk. På det private museet finnes mange interessante gamle ting som Inger Møller kjenner alle historiene om.

Rullesteinsfjæra på Sundsvoll har storslagne og dramatiske omgivelser – med en bratt fjellvegg, gigantiske rullesteiner – og panoramautsikt mot det karakteristiske fjellet Søla og solnedgangen.

Sundsvoll var fra gammelt av et av de tre handelsstedene på Vega, og familien var aktiv innen fiskeri og handel.

Gården hadde blant annet eiendommer på Røst og Værøy.

Igerøy – Bø – Grimsøy – Rørøy (8 km)

Alle som kommer til Vega med bil, kjører av ferja i Igerøy, som er en øy knyttet til Vega med bru. Anløp fra Horn (Brønnøy) og Tjøtta (Alstahaug). Like ved ferjeleiet finnes overnattingssteder, campingplass, venterom med toalett og småbåthavn med gjestehavn. Vega Delikatesser har lokaler i Igerøy og produserer høykvalitets fiskeprodukter som kan kjøpes på alle butikkene på Vega. 

Igerøy har hatt bosetting helt tilbake til steinalderen. Det er også gjort flere funn fra vikingtiden, blant annet et sverd som er oppbevart ved Vitenskapsmuseet i Trondheim. I 1521 var Torgild Amundsen på Søndre Igerøy en av Helgelands største skattebetalere. Han drev med fiskehandel og førte blant annet tørrfisk til Bergen. 

Grimsøybrua (5,5 km fra Igerøy) gir panoramautsikt mot Vegafjellene og det åpne, vakre landskapet med små sund og viker. Ved Grimsøysundet og i Purka er det ideelle forhold for stangfiske fra land. Dykkerinteresserte anbefales å la seg drive gjennom tidevannsstrømmen i Purka for å oppleve det marine miljøet.

I dette området lot den finske kunstneren Kain Tapper seg inspirere til å lage den tredelte skulpturen ”En ny samtale”. Den står i lynghei-landskapet på venstre side av veien. På høyre side, ned mot Grims-øysundet, er steinskulpturen ”Virvel” av John Audun Hauge.

I sjøkanten kan merkene fra kabelferjen som en gang gikk over sundet mellom Grimsøy og Strømøya sees. Nikoline Pettersen og mannen Erling bodde ved Grimsøysundet og sørget for transport med kabelferja over sundet. De ble varslet med tåkelur når folk trengte transport. Ferja var i drift fram til brua kom på slutten av 1940-tallet.

Kai med flere daglige hurtigbåtanløp til Brønnøysund og anløp til Sandnessjøen mandag og onsdag. Fin småbåthavn med bord og benker på kaia der matpakken kan inntas. Rørøy er også stasjon for ambulanse og ambulansebåt.

 
Nes

Nes

Gladstad

Gladstad

Nes (4,3 km) - Holand - Kirkøy (5 km)

Avstander fra Gladstad

Langs fylkesveien nordover fra Gladstad i retning Sundsvoll-Nes er det foretatt arkeologiske utgravninger på Langåsen. De avdekket blant annet steinalderfolkets kjøkkenmødding med beinrester fra både ærfugl og sjøpattedyr. Utgrav-ningene er ikke tilgjengelige.

Et stykke lengre fram langs veien går det an å legge inn en stopp hos Vega Keramikk som selger brukskeramikk av blåleire. Skilt ved veien.

2,5 km fra Gladstad er Risbakken og krysset til Nes, Kirkøy og Holand. Ved krysset ligger den karakteristiske Klovningen, en stein som fra gammelt av var møtested for svermeri i lyse sommer-kvelder.   

Nes og Holand med Kirkøy, var tidligere den tettest befolkede delen av Vega. Området har hatt bosetting langt tilbake. For noen hundre siden var dette et makt-sentrum på Vega, med kirke på Holand og etter hvert på Kirkøy. Nes var borgerleie der lensmann og kapellan bodde. I dag har området fiskerihavner med båter, gamle sjøhus og småbruk. Her er også båtslip og bilverksted. Nes kalles nå gjerne Porten til verdensarven, med E-huset Helgeland Museum, verdensarvutstilling, kafé, hyggelige overnattingsmulig-heter i rorbu-miljø og avgang for cruise til verdensarvområdet.

Kirkøy har anløp av hurtigbåt til Herøy og Sandnessjøen. På Torleifs snekkerverksted finnes fint håndverk i tre. Skilt ved veien.

Den som vandrer i området mellom Kirkøy og Nes kan oppleve et yrende fugleliv. Det er fint å sykle eller gå, veien går i en sirkel gjennom de tre grendene. Turen kan utvides med en avstikker via Øvre Nes.

Gladstad - Åsen - Marken (3,5 km)

Noen kilometer sørøst fra Gladstad ligger bygde-ne Åsen og Marken. Marken var sannsynligvis en av Vegas aller første jordbruksbygder med dyrking allerede for 6 000 år siden. Med datidens havnivå lå bygda lunt til mellom ei vik mot havet og store jord- og skogstrekninger oppover mot fjellene.

Spesielt for de arkeologiske funnene i Marken er to større steinøkser, sannsynligvis brukt som skogøkser. Øksene er nå på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Mye av jorda i Åsen ble dyrket opp da det ble lagt ut jord til bureisningsbruk i mellomkrigstiden. Mange var i arbeid for å bryte nytt land, bygge hus og anlegge veier. De tre første familiene flyttet inn i sine nye hjem sommeren 1930. 

Fra midten av 1990-tallet har flere yngre familier i Åsen og Marken brutt større områder med nytt land for melkeproduksjon og griseavl.

Ved foten av Gullsvågfjellet helt øverst i grenda, går en smal vei til fjellheisen som ble bygd av Telenor i tilknytning til den store TV-masten på fjellet. Fra heishuset går det sti opp på Gullsvågfjellet.

Litt sør for heisen ligger Moen og Mohalsen, området mellom fjellene der Vegas eldste steinalderfunn er gjort. Her ligger Okvatnet, kommunens vannreservoar, og et flott turterreng med merkede løyper.

 
Vegstein

Vegstein

 

Svea - Hongset - Forøy - Vegstein (3,5 km)

Avstander fra Gladstad

Til høyre i veikrysset i sentrum av Gladstad går veien til Svea/Hongset og Vegstein. Cirka 2 km fra Gladstad er veikrysset til grendene Svea og Hongset med Forøy.

Den som fortsetter rett fram i krysset, kommer til Vegstein.

Vegstein har en lang historie som senter for skipsfart og lokal trafikk. Fra 1833 fikk også eier handelsbrev og gjestgiverbevilling. Det ble åpnet butikk ved Vegsteinsjøen og en liten krambod oppe i selve gården. Denne passet fru Karen. Hun var også den som oppdaget at smeden Amund i Marken hadde laget falske mynter da drengen hos Amund ville betale for varer med noen av myntene.

Den gamle butikken på Vegstein er nå museum og tilholdssted for Vega Kystlag. Her er maritim utstilling og salg av kaffe og vafler om sommeren.

Vegstein er en del av Vega Kystled. I sundet ligger robåt til utleie, og det er mulighet for enkel overnatting i køyer på en av bryggene. I vika ved bryggene har grunneier laget en fin strand som er offentlig tilgjengelig.

På vei til Hongset er det mulig å ta en avstikker til venstre til Svea. Derfra går umerket sti til Nes tvers gjennom Kjellerhaugen naturreservat. Fra Svea er det også fin utsikt over naturreservatet.

Rett før Hongset, i Leirvika, ligger en idyllisk liten strand. Det er fine fiskeplasser for stangfiske fra land etter torsk, sei og ørret i Guristrømmen mellom Nes og Hongset eller mellom Hongset og Forøy. På Hongset er den gamle grendeskolen gjort om til overnattingsstedet Hongsetstua.

Forøy var tidligere eid av en av Hongsetgårdene og fire husmenn med familier hadde tilhold der. Området er vakkert og med mange fine fotomotiv.

 
 

Kilde: Vegaøyan verdensarv. Fakta. og kulturhistorisk reisebok. Skrevet av Inga E. Næss og Rita Johansen.