Vega verdensarv-senter

Arkitekt: Ekberg Lous Arkitekter. Illustrasjon: (c) Ekberg Lous Arkitekter og Dosocreative

Arkitekt: Ekberg Lous Arkitekter. Illustrasjon: (c) Ekberg Lous Arkitekter og Dosocreative

Kom til verdensarvsenteret og lær om øyværingslivetog hvordan ærfugldrift og fiskerbondeliv førte til verdensarvstatus. I løpet av besøket kan du se, høre, smake og lukte verdensarven.

Vegaøyan ble skrevet inn på UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv i 2004. Begrunnelsen lyder som følger: ”Vegaøyan viser hvordan generasjoner av fiskere og bønder gjennom de siste 1.500 år har opprettholdt en bærekraftig levemåte i et værhardt område nær Polarsirkelen, basert på den nå unike tradisjonen med ærfugldrift. Statusen er også en hyllest til kvinners bidrag til dunprosessen.”

Begrunnelsen for Vegaøyans plass på den prestisjetunge listen er med andre ord det unike kulturlandskapet i området som er et resultat av samspillet mellom menneske og natur over lang tid. Særlig er det lagt vekt på den unike ærfugl- og duntradisjonen. 

Ærfugl i Lånan. Foto: Cyril Ruoso

Ærfugl i Lånan. Foto: Cyril Ruoso

Autorisasjon

Vega Verdensarvsenter ble autorisert 5. mai 2015 som et av de tre første verdensarvsentrene i Norge.

I henhold til autorisasjonen skal senteret være et kompetanse-, formidlings- og besøkssenter for natur- og kulturverdiene i Vegaøyan Verdensarv. Senteret skal også være en diskusjonsarena for lokalsamfunnet og bidra til lokal verdiskaping. Store arealer er disponible i området rundt senteret for uteaktiviteter for bl.a. barn og unge.

Senteret blir 960 kvm og området hvor det bygges er rett øst av fiskebruket og ved området som av kommunen er regulert til fiskerihavn, gjestemarina og hurtigbåtkai. 

Senteret er autorisert av Klima- og miljødepartementet, og det innebærer at departementet bidrar med 1,8 mill kr i årlige driftsmidler. Senteret er finansiert med midler fra Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Vega kommune og sponsorer. 

Bygget oppføres og eies av Vega kommune og åpner i mai 2019. Offisiell åpning blir 13. juni 2019.

Vega Verdensarvsenter AS vil drifte og videreutvikle senteret.

 
Vega logo Black RGB.png