Vega verdensarv-senter

Arkitekt: Ekberg Lous Arkitekter Illustrasjon: (c) Ekberg Lous Arkitekter og Dosocreative

Arkitekt: Ekberg Lous Arkitekter
Illustrasjon: (c) Ekberg Lous Arkitekter og Dosocreative

Vega Verdensarvsenter ble autorisert 5. mai 2015 som et av de tre første verdensarvsentrene i Norge.

I henhold til autorisasjonen skal senteret være et kompetanse-, formidlings- og besøkssenter for natur- og kulturverdiene i Vegaøyan Verdensarv. Senteret skal også være en diskusjonsarena for lokalsamfunnet og bidra til lokal verdiskaping. Store arealer er disponible i området rundt senteret for uteaktiviteter for bl.a. barn og unge.

Senteret blir 960 kvm og området hvor det bygges er rett øst av fiskebruket og ved området som av kommunen er regulert til fiskerihavn, gjestemarina og hurtigbåtkai. 

Senteret er autorisert av Klima- og miljødepartementet, og det innebærer at departementet bidrar med 1,8 mill kr i årlige driftsmidler. Senteret er finansiert med midler fra Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Vega kommune og sponsorer. 

Bygget oppføres og eies av Vega kommune og åpner våren. Offisiell åpning blir i juni 2019.

Vega Verdensarvsenter AS vil drifte og videreutvikle senteret.

 
Vega logo Black RGB.png